<insert name here>
这篇文章需要翻译。你可以帮助炉石传说中文维基来 翻译它
The Grand Tournament.png

從東到西 英雄風起雲湧模板:扩展中 从东到西 英雄风起云涌
英雄倒下都是榮譽 英雄倒下都是荣誉
高貴騎士騎戰馬 高贵骑士骑战马
被人打到不有膝蓋 被人打到不有膝盖
還有兇猛野獸考驗著勇氣 还有凶猛野兽考验着勇气
英雄再度寫下傳奇 英雄再度写下传奇
海盜鸚鵡為你帶來驚奇 海盗鹦鹉为你带来惊奇
銀白聯賽 等你來 冠军的试炼 等你来


冠军的试炼是炉石传说的第二个扩展,包括132张可收集卡牌和16张不可收集卡牌。该扩展发布于2015年8月24日


中立卡牌

  • 普通(22张牌)
低阶侍从.png
加基森枪骑士.png
赛场观众.png
持枪侍从.png
火焰杂耍者.png
白骨卫士军官.png
冰霜暴怒者.png
沉默的骑士.png
白银之手教官.png
银色骑手.png
龙鹰骑士.png
湖之仙女.png
赛场医师.png
邪灵拷问者.png
雪地狗头人.png
零食商贩.png
克瓦迪尔劫掠者.png
发条骑士.png
格斗士.png
穆克拉的勇士.png
俘获的冰虫.png
北海海怪.png
  • 稀有(9张牌)
受伤的克瓦迪尔.png
银色警卫.png
击剑教头.png
圣光勇士.png
破坏者.png
角斗场主管.png
重甲战马.png
大师级枪骑士.png
穆戈尔的勇士.png
  • 史诗(9张牌)
要塞指挥官.png
庆典司仪.png
人气选手.png
暮光守护者.png
征募官.png
十字军统领.png
杂耍吞法者.png
科多兽骑手.png
冰霜巨人.png
  • 传说(10张牌)
光明邪使菲奥拉.png
黑暗邪使艾蒂丝.png
穿刺者戈莫克.png
虚灵勇士萨兰德.png
博尔夫·碎盾.png
裁决者图哈特.png
骷髅骑士.png
冰喉.png
天空上尉库拉格.png
冰吼.png

衍生物

作战科多兽.png

职业卡牌

The expansion features 82 collectible class cards in total. Each class has 9 cards, including 1 legendary minion, except for hunter, which has 10 cards, including 2 legendary minions.

德鲁伊

活体根须.png
刃牙德鲁伊.png
荒野行者.png
达纳苏斯豹骑士.png
狂野争斗者.png
荒野骑士.png
腐根.png
星界沟通.png
艾维娜.png
  • 衍生物
活体根须 (AT 037a).png
活体根须 (AT 037b).png
树苗.png
雄狮形态.png
刃牙雄狮.png
猎豹形态 (AT 042b).png
刃牙猎豹.png
剑齿虎.png

猎人

神勇弓箭手.png
捕熊陷阱.png
皇家雷象.png
强风射击.png
暴躁的牧羊人.png
天降蛛群.png
子弹上膛.png
兽栏大师.png
恐鳞.png
酸喉.png

法师

嗜法者.png
达拉然铁骑士.png
炎枪术.png
英雄之魂.png
变形术:野猪.png
轮回.png
奥术冲击.png
考达拉幼龙.png
罗宁.png
  • 衍生物
野猪 (AT 005t).png

圣骑士

英勇圣印.png
战马训练师.png
鱼人骑士.png
争强好胜.png
白银之枪.png
海象人龟骑士.png
精英对决.png
神秘挑战者.png
纯洁者耶德瑞克.png

牧师

Holy Champion.png
Wyrmrest Agent.png
Spawn of Shadows.png
Shadowfiend.png

盗贼

Undercity Valiant.png

;衍生物

伏击.png
蛛魔 (AT 036t).png
强化匕首精通.png

Shaman

Elemental Destruction full.png
衍生物
治疗图腾 (AT 132 SHAMANa).png
灼热图腾 (AT 132 SHAMANb).png
石爪图腾 (AT 132 SHAMANc).png
空气之怒图腾 (AT 132 SHAMANd).png

Warlock

Warrior

模板:Expansions

0.0
0人评价
avatar